Legislație

BAZA LEGALA

 

HG 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv – cadru si a statutului – cadru ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, actualizata, Anexele 3 si 4;

 

ORDINUL A.N.R.S.C. nr. 88/2007 pentru aprobarea Regulamentului – cadru al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare;

 

ORDINUL A.N.R.S.C. nr. 89/2007 pentru aprobarea Caietului de sarcini- cadru al serviciului de alimentare cu apa si de canalizare;

 

ORDINUL A.N.R.S.C. nr. 90/2007 pentru aprobarea Contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare;

 

LEGEA nr. 51 /2006 serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

LEGEA nr. 241/2006 serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, republicata, cu modificarile  si completarile ulterioare;

 

LEGEA nr. 215/2001  administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

ORDONANTA nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații